Privatlivspolitikken

Ansvarlig for behandlingen

Iberisk -Skandinavisk M & A SL med hjemsted på Dalia 64, 2D · 28109 · La Moraleja – Madrid · Spanien, telefon: +34 669 468 248, e -mail: mca@ibscm.es og CIF: B-88331673, informere webstedsbrugere om dens politik vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger om brugere og kunder, der kan indsamles ved at gennemse, kontakte eller indgå tjenester via sit websted www.ibscma.com .

I denne forstand garanterer iberisk-skandinavisk M & A SL overholdelse af gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, hvilket afspejles i Europa-Parlamentets generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og fri omsætning af disse oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Indsamling, formål og behandling af data

Iberisk-skandinavisk M & A SL Det er din pligt at informere brugerne af dit websted om indsamling af personoplysninger, der kan udføres, enten ved at sende e-mail eller udfylde formularerne i hjemmesiden. I denne forstand betragtes Iberian-Scandinavian M & A S.L. som ansvarlig for de indsamlede data ved hjælp af de ovenfor beskrevne midler.

Formålet med behandlingen af ​​de indsamlede data omfatter: opmærksomhed på anmodninger fra brugere, optagelse i kontaktlisten, levering af tjenester, forvaltning af det kommercielle forhold og muligheden for at levere kommercielle oplysninger om produkter, tjenester, arrangementer og support af iberisk-skandinavisk M & A SL

De angivne personoplysninger opbevares, så længe sletningen ikke anmodes om af den interesserede part.

Operationer, forvaltning og tekniske procedurer, der udføres på en automatisk eller ikke-automatiseret måde, og som muliggør indsamling, lagring, ændring, overførsel og andre handlinger vedrørende personoplysninger, betragtes som behandling af personoplysninger.

Kommunikation af oplysninger til tredjemand

Iberian-Scandinavian M & A SL informerer brugerne om, at deres personoplysninger ikke vil blive overført til tredje organisationer, med den undtagelse, at en sådan overførsel af data er omfattet af en juridisk forpligtelse, eller når levering af en tjeneste indebærer behovet for et kontraktforhold med en person, der er ansvarlig for behandlingen. I sidstnævnte tilfælde udføres kun overførsel af data til tredjepart, når Iberian-Scandinavian M & A S.L. har brugerens udtrykkelige samtykke.

Brugerrettigheder

Europa -Parlamentets og Rådets generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 giver de interesserede parter mulighed for at udøve en række rettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

I det omfang brugerens data er underlagt behandling af Iberian-Scandinavian M & A SL , kan brugerne udøve rettighederne til adgang, berigtigelse, sletning og portabilitet af deres data og begrænsning og modstand mod deres behandling i overensstemmelse med det, der er fastsat i gældende lovbestemmelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

For at udøve disse rettigheder skal brugeren kontakte via e -mail på mca@ibscm.es eller telefonisk på +34 669 468 248.

Nævnte kommunikation skal afspejle følgende oplysninger: Brugerens navn og efternavn, anmodningen om anmodning, adressen og de understøttende data. Udøvelse af rettigheder skal udføres af brugeren. De kan dog henrettes af en person, der er autoriseret som juridisk repræsentant for den autoriserede part. I dette tilfælde skal dokumentationen for denne repræsentation af den interesserede part leveres.